O projektu

Cilj projekta “Održivo gospodarenje energijom – hrvatska praksa za Europu” je omogućiti razmjenu podataka i pomoći širenje primjera dobre prakse upravljanja energijom, poticati inicijative lokalnih zajednica, nevladine organizacije, škole i regionalne energetske centre na poduzimanje inicijativa u održivom gospodarenju energijom, kao i organizirati radionice i predstavljanja u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske. Cilj će se postići prikupljanjem pozitivnih primjera iz projekata već provedenih u Hrvatskoj, okupljenih u priručniku učinkovitih načina za upravljanje energijom, s naglaskom na obnovljive izvore energije. Brošura će biti objavljena u digitalnom i tiskanom izdanju.

Brošura će sadržavati primjere djelotvorne i inovativne prakse i načina održivog korištenja energije, u svrhu pružanja informacija i poticanja građanskog aktivizma u lokalnim zajednicama, organizacijama, školama i udrugama na polju zaštite okoliša – konkretno, poticanja održivog korištenja energije.
Planirane aktivnosti uključuju pronalaženje dobrih primjera gospodarenja energijom u praksi, prikupljanje podataka, kreiranje brošure, grafički dizajn, pripremu digitalne i tiskane verzije brošure, javne prezentacije projekta, te informiranje javnosti putem medija.
Tema projekta je zaštita okoliša, što će se postići promocijom održivog korištenja energije, jer je neodgovorna uporaba energije najvažniji izvor stakleničkih plinova i s njima povezanih klimatskih opasnosti.
Dodana vrijednost projekta je prijenos znanja, inspiracija koja potiče mlade ljude da sudjeluju te poboljšano širenje informacija među hrvatskim građanima, što vodi do većeg građanskog aktivizma i sudjelovanja građana u javnom životu. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

One thought on “O projektu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*